REGULAMIN SKLEPU

§1

Postanowienia ogólne

1. e-sklep TIENS funkcjonujący w serwisie www.zdrowieztiens.pl umożliwia dokonywanie zakupów produktów TIENS za pośrednictwem Internetu. Sklep prowadzony jest (w oparciu o obowiązujace w Polsce przepisy) przez firmę: Klub Medycyny Naturalnej Jolanta Załucka z siedzibą: 02-746 Warszawa, ul. Zygmunta Noskowskiego 16/79; NIP: 638-113-42-54; Regon: 240277804.

Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Polski. Istnieje również możliwość wysłania produktów za granicę po wcześniejszym uzgodnieniu. Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez formularz kontaktowy, adres e-mail oraz telefon – podane na stronie serwisu oraz listownie na wskazany wyżej adres.

2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest zapoznanie się z treścią Regulaminu, oraz akceptacja postanowień Regulaminu przez Klienta.

4. Produkty dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączania ani ograniczania jakichkolwiek praw Klienta – będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa.
W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§2

Składanie Zamówienia

1. Zamówienie składa się poprzez koszyk i formularz rejestracyjny – dostępne na stronie internetowej Sklepu - przez 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia i dokonania zakupu, Kupujący umieszcza wybrane produkty w wirtualnym koszyku, który umożliwia agregację wybranych produktów przed ich zakupem, poprzez ich dodawanie lub usuwanie z koszyka, oraz przeliczanie wartości towarów w koszyku i kosztów dostawy. Po ostatecznym wyborze produktów Kupujący zostaje skierowany do formularza udostępnionego na stronie internetowej Sklepu – służącego do składania zamówień w Sklepie.

Realizacja zamówienia w Sklepie wymaga podania przez Kupującego danych osobowych i adresowych. Zbierane w formularzu dane służą wyłącznie do obsługi transakcji.

Kupujący podając dane osobowe w trakcie składania zamówienia potwierdza, iż dane te są zgodne z prawdą.
Kupujący ma prawo do wglądu w dane, ich uaktualniania lub usuwania.
Umieszczenie produktów w koszyku i wypełnienie formularza rejestracyjnego, stanowi dla Sklepu potwierdzenie przez Kupującego otrzymania oferty złożonej w postaci elektronicznej, tj. ogłoszonej na stronie internetowej: www.zdrowieztiens.pl

Po zaakceptowaniu zasad Regulaminu oraz zapisów w formularzu zamówienia Kupujący składa zamówienie poprzez naciśnięcie ikony:  “Złóż zamówienie”.
Te czynności Kupującego stanowią dla Sklepu oświadczenie woli o przyjęciu oferty oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia  – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych, i stanowią podstawę do rozpoczęcia procedury realizacji zamówienia.

3. Jeżeli formularz rejestracyjny zostanie wypełniony nieprawidłowo, to takie zamówienie nie będzie realizowane

4. Zamówienie może złożyć wyłącznie osoba, która ukończyła 18 lat.

5. Zakupione produkty są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

6 . Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia pocztą elektroniczną (e-mailem) lub telefonicznie.

7. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie Sklepu, zamieszczone przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, oraz sposób dostawy.

 

§3

Płatności

1. Ceny produktów prezentowane w Sklepie są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).  Ceny nie zawierają kosztów transportu.

2. Kupujący podczas składania zamówienia, ma do wyboru następujące formy płatności za towar zamówiony w sklepie:

a)  płatność z góry (przelewem lub PayU)

b)  płatność przy odbiorze (za pobraniem)

3. Ceny przesyłek określone są podczas składania zamówienia oraz na stronie Dostawa, reklamacje, zwroty

4. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

5.  Dane do przelewu:

Klub Medycyny Naturalnej Jolanta Załucka
02-746 Warszawa, ul. Zygmunta Noskowskiego 16/79

Santander Bank nr konta:
66 1090 1870 0000 0001 4828 3602

 

 

§4

Realizacja zamówienia

1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

- w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - w dniu złożenia zamówienia

- w przypadku przedpłaty - w chwili zaksięgowania wpłaty na koncie.

2. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu otrzymania e-maila potwierdzającego wysyłkę zamówionych towarów.

3. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon. Faktura VAT jest wystawiana na wyraźne życzenie Klienta.

4. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (Paczkomat Inpost, Poczta Polska Kurier 48,  Kurier DHL).

2. Czas i koszty dostawy określono w zakładce:  Dostawa, reklamacje, zwroty

 

§5

Odstąpienie od umowy i zwrot towaru  (Reklamacje)

1. W okresie 10 dni od dnia dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

2. Zwrot towaru z tytułu odstąpienia od umowy następuje na koszt Kupującego

3. Kupujący ma także prawo zwrócić towar w trybie Reklamacji. Kupujący zobowiązany jest  w tym celu niezwłocznie poinformować Sprzedawcę, załączając szczegółowy opis reklamacji.

5. Towar wadliwy należy wysłać na adres do korespondencji SKLEPU wraz z opisem.

6. W przypadku uznania zasadności reklamacji towar wadliwy zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, a jeśli nie będzie to możliwe, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu.

7. W przypadku uznania Reklamacji koszt przesyłki towaru pokrywa Sklep.

8. Podstawą przyjęcia zwrotu towaru jest przedstawienie przez Kupującego dowodu zakupu tego towaru.

9. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego produktu zwracane są niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.

 

§6

Ochrona prywatności i danych osobowych

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie prywatności oraz ochronę danych osobowych.

Dane osobowe przekazywane przez Kupującego, przetwarzane przez Sklep, są chronione i przetwarzane w celu i zakresie określonym w  Ustawie z dnia 29.08.1997 “O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz.883), a od 25 maja 2018 roku również zgodnie z RODO – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jednocześnie zgodnie z Rozporządzeniem RODO informujemy o przysługujących Konsumentowi w tym zakresie prawach:
1. Do złożenia skargi do organów nadzorczych – w Polsce jest to Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), a od 25 maja 2018 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych.
2. Do wyrażenia świadomej zgody na gromadzenie i przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach realizacji i obsługi Twojego Zamówienia. Zgoda musi zostać potwierdzona w formie jednoznacznej czynności potwierdzającej, np. przez zakreślenie pustego okienka w formularzu Zamówienia na stronie internetowej.  Zgoda nie może mieć charakteru uniwersalnego, a więc nie można wykorzystać jednej zgody udzielonej przez osobę fizyczną na określonym etapie relacji biznesowych jako zgody na przetwarzanie danych osobowych w inny sposób lub w innym celu. Dla różnych operacji przetwarzania danych wymagane są osobne zgody.
3. Do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.
4. Do uzyskania dostępu do Twoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) przez firmę, a także wszelkie strony trzecie, które uzyskały do nich dostęp.
5. Do uzyskania informacji o zastosowaniu do danych osobowych automatycznych systemów przetwarzania (w tym do profilowania).
6. Do sprzeciwu wobec określonych rodzajów przetwarzania, np. do celów marketingu bezpośredniego lub do podejmowania decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.
7. Do uzyskania informacji o tym, jak długo dane będą przechowywane.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

Niezbędny okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administracji Sklepu
c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w Sklepie.

I. Administrator danych osobowych Sklepu

Administratorem danych osobowych Sklepu, czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

Klub Medycyny Naturalnej Jolanta Załucka – adres do korespondencji: 02-746 Warszawa, ul. Zygmunta Noskowskiego 16/79, NIP: 638-113-42-54, REGON:240277804

II. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Administrator wdrożył w Sklepie politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.

Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:

Dostęp do Twoich danych osobowych ma tylko obsługa Sklepu, która została przeszkolona zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisała stosowne zobowiązania do ich ochrony.

System IT Sklepu spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Sklep dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

III.   Dlaczego i o jakie Twoje dane osobowe prosimy?

A. Rejestracja

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w Sklepie, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia. Zarejestrowany klient po zalogowaniu, ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany w Sklepie klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać swoje dane.

W trakcie rejestracji prosimy o:

1. imię i nazwisko – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;

2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny nam później do zaadresowania przesyłki;

3. e-mail – niezbędny do logowania do Sklepu i komunikacji ze Sklepem

4. kontaktowy numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez  przewoźników), oraz  do ewentualnej komunikacji związanej z realizacją zamówienia

Dane podane w trakcie rejestracji są przetwarzane wyłącznie przez Sklep i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.

B. Złożenie zamówienia

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

1. imię i nazwisko  – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;

2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze produkt: KARTA KLIENTA TIENS, prosimy dodatkowo o podanie numeru PESEL lub NIP, dzięki któremu Klient uzyskuje Numer ID w ogólnoświatowym systemie komputerowym korporacji TIENS, zgodnie z Planem marketingowym  TIENS Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa – która przetwarza te dane.

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub przy składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

1. imię i nazwisko  osoby odbierającej – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;

2. adres dostawy (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

3. numer telefonu odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez Sklep,  oraz  następujące podmioty –  w podanym poniżej zakresie:

imię i nazwisko, adres, telefon – wskazane jako adres dostawy – przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety / listu przewozowego / będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki.

C. Subskrypcja newslettera

W przypadku subskrypcji newslettera, na który można zapisać się przez formularz subskrypcji prosimy jedynie o podanie imienia oraz adresu e-mail  –  na który przesyłane będę interesujące Cię informacje, z których w każdej chwili możesz zrezygnować klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera.

IV. Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na Sklep

A. Serwer Sklepu

System informatyczny, z którego korzysta Sklep  automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem,  z którego korzystasz łącząc się z Sklepem. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czyli adres wejścia na Sklep i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji Sklepu  w celu zapewnienia  jak największej wygody korzystania.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi osobowymi podanymi przez Ciebie – o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

B. Sklep (cookies)

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, globalnych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych – co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
„Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Sklep  wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia Sklepowi  rozpoznania Ciebie i dostosowania Sklepu do Twoich potrzeb.

Sklep  wykorzystuje „cookies”  do:

1. zapamiętania zalogowania – „cookies sesyjne” (sesja trwa typowo 30 minut)

2. zapamiętania zawartości Twojego koszyka – „cookies stałe” (sesja trwa 30 dni)

3. zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania Sklepu – „cookies stałe”  (sesja trwa 30 dni)

4. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania Sklepu

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym (Twoim komputerze). Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika.

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz  zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową.  Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików „cookies” pochodzących ze Sklepu nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w Sklepie  chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka. Informację o tym jak to zrobić, znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

C. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez Sklep  źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi podanymi przez Ciebie – o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików „cookies” możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w Sklepie chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

D. Google AdWords (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez Sklep oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi przez Ciebie – o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies,  możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania Sklepu.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w Sklepie chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

V. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów Sklepu

Sklep bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w Sklepie linków do innych stron internetowych. Sklep nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

VI. Udostępnianie Twoich danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym,Sklep dane takie udostępni.  Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

VII. Kontakt

Sklep  kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, oraz w przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod naszym numerem telefonu: 504 057 532  lub e-mail kontakt@zdrowieztiens.pl

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem: Klub Medycyny Naturalnej Jolanta Załucka – adres do korespondencji: 02-746 Warszawa, ul. Zygmunta Noskowskiego 16/79.

§7

Karta Klienta TIENS

1. Karta Klienta TIENS (dalej – Karta) jest kartą rabatową dla dokonywanych zakupów produktów firmy TIENS.

2. Karta nie jest zakupem obowiązkowym.

3. Kupno Karty jest wydatkiem jednorazowym.

4. Nabycie Karty do niczego nie zobowiązuje.

5. Wysokość rabatu po zakupie i zarejestrowaniu karty wynosi 20% od cen widocznych na stronie Sklepu, co oznacza że posiadacz Karty nie płaci 25% marży przy zakupach produktów TIENS.

6. Rabatowi nie podlega cena Karty.

7. Aktywacja Karty:

Karta zostanie aktywowana z chwilą otrzymania wypełnionego Zgłoszenia Klienta.
Numer Karty będzie wprowadzony do profilu Klienta przez Administratora Sklepu.

8. Zakupy z Kartą:

a) Podczas składania zamówienia, Klient powinien wpisać Numer posiadanej Karty.

b) Zarejestrowana Karta nie podlega zwrotowi.

c) Płatności regulowane są zgodnie z zapisami §3 Regulaminu.

d) Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

9. Karta jest elementem planu marketingowego firmy TIENS z siedzibą w Warszawie ul. Podchorążych 39A.
Karta umożliwia uczestnictwo w planie marketingowym firmy TIENS.

§8

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej serwisu zdrowieztiens.pl (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody.

§9

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu, jest powszechnie dostępny na stronie internetowej www.zdrowieztiens.pl.  Kupujący może go utrwalić w pamięci swojego komputera.

2. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Sklepem, a Kupującym lub w związku z nimi, będą przedmiotem mediacji. Gdyby w terminie 30 dni od wyznaczenia mediatora lub w innym dodatkowym terminie, uzgodnionym przez strony, mediacja nie doprowadziła do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym.